Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipca 24, 2015

Julia Knop - "W co wierzą katolicy"

Na tylnej okładce widzimy zdanie "Najkrótszy przewodnik po wierze i praktykach religijnych Kościoła katolickiego". Mam problem z adresatami tego przewodnika. Katolicy teoretycznie powinni znać treść tej książki, a osoby spoza Kościoła mogą czuć niechęć przed takimi lekturami. Zupełnie niepotrzebnie.
 Książka jest podzielona na siedem rozdziałów, które w podrozdziałach odwołują się do nauk Kościoła Katolickiego. Mamy tutaj działy takie jak: poszerzanie horyzontu, wiara i modlitwa, chrześcijańska rachuba czasu, sakramenty, zmysły i sensualność, kościół lokalny - kościół powszechny oraz jak być chrześcijaninem?
 Podoba mi się forma przekazu. Jest prosta, mimo że autorem jest profesor teologii systematycznej i pedagogiki religii na Uniwersytecie we Fryburgu. Autorka już we wstępie zapewnia iż chrześcijaństwo nie jest suchą i abstrakcyjną teorią, lecz sposobem kształtowania życia. 
 Czy w XXI wieku jest potrzeba wydawania tego typu książek. Z autopsji wiem że jak najbardziej. Mamy t…